Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü


Okuma Odası

“Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bundan doğacak felaket azalmaz. ” Benjamin Franklin MAKALELER

KİTAP ÖNERİLERİ

ÖNCE KALİTE DERGİSİ


Son Güncelleme : 15 Mart Salı 2016
69