Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü


YÖKAK Kurumsal Değerlendirme Süreci

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından uygulanan “Yükseköğretim Kurumları Kurumsal Değerlendirme Programı” kapsamında üniversitemiz 2018 yılı  “Kurumsal İç Değerlendirme Raporu” hazırlanacaktır. İlgili link alanındaki dokümanın 25.02.2019 tarihine kadar kanıt dokümanlarıyla ( ekleri ) birlikte kalite@akdeniz.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Doldurulması Gereken Dokümanlar (Rapor ve Performans Göstergeleri)

Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, YO ve MYO)

Doldurulması Gereken Dokümanlar (Performans Göstergeleri)

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Yapı İşleri Daire Başkanlığı


Son Güncelleme : 6 Şubat Çarşamba 2019
69