Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü


KGKK Hakkında

Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü, Üniversite “kalite geliştirme programı”nın uygulanmasından, kurumsal ve organizasyonel gelişim projelerinin hayata geçirilmesinden, kurumsal değerlendirme, belgelendirme ve akreditasyon süreçlerinden, kalite ve yönetim sistemleri eğitimlerinin verilmesinden, üniversite içinde Kalite Kültürünün geliştirilmesinden sorumludur.

2002 yılından itibaren çalışmalarına devam eden birim, Rektörlük bünyesinde yapılandırılmış olup alanında uzmanlaşmış çalışanları ve alt yapısıyla üniversite geneline hizmet vermektedir.

Kalite yönetim ve güvence sistemleri uygulamalarında girdi kalitesi, süreç tanımlamaları, yönetimi ve performansı, çıktı kalitesi, geri bildirim sistemleri gibi konulara odaklanan birim; düzenli gözden geçirme ve değerlendirme ortamları yaratarak, alınan iyileştirme kararlarının hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Yönetim, hizmet ve ürün kalitesinin arttırılması için üniversite genelinde oluşan farklı ihtiyaçlara yönelik sistem ve uygulamaları hayata geçirmektedir. Kalite yönetim sistemi ve akreditasyon çalışmalarının devamı olarak, kurumsal değrlendirme, stratejik planlama ve yönetim, EFQM mükemmellik modeli, ISO standardları (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Geri Bildirim ve Kayıt Sistemleri vb.) gibi konularda da çalışmalar yürütmektedir.

Birimin odaklandığı alanlardan bir tanesi de akademik performansın izlenmesi ve raporlanmasıdır. Bu kapsamda yükseltme ve atama kriterleri, yayın sayıları, H faktörü, akademik teşvik puanı gibi süreçlerin de takibinden sorumludur.

Koordinatörlük, Akdeniz Üniversitesi vizyonuna uygun olarak; “Eğitim-öğretim, araştırma, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır.”  üniversite genelinde çalışmalarına devam etmektedir.


Son Güncelleme : 11 Eylül Pazartesi 2017
69