Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü


Ortak Süreç Çalışması 2

30.03.2018 tarihinde, birimimiz tarafından Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde; Hemşirelik, Tıp, Mühendislik, İİBF ve Turizm Fakültelerinin kalite sorumlularının katıldığı Ortak Süreç Çalışmasının 2. oturumu gerçekleştirilmiştir.

 

0