Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü


Kalite Politikası

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır.


Son Güncelleme : 15 Mart Salı 2016
69